Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Külad / Vandu
Vandu

Võduvere · Ohepalu · Vandu · Jõetaguse · Pariisi

VANDU

VANDU KÜLA AJALOOST JA TÄNAPÄEVAST

Vandu küla asub Kadrina valla ääremail, piirnedes Rakvere vallaga. Tänane Vandu küla koosneb kolmest külast: Saukse, Orutaguse ja Vandu. Kokku liideti need kolm küla 25. veebruaril 1977. Praeguse seisuga on rahvas avaldanud soovi taastada endised külanimed ja teinud ka taotluse vallavalitsusele. Jääb vaid oodata avalduse rahuldamist Eesti Vabariigi valitsuse poolt. Külas on meil kõik püsielanikud, meil ei ole selliseid majapidamisi, kus elataks ainult suviti.

Saukse küla on esmakordselt ajaloos mainitud juba 17. sajandil II poolel. Küla nimi olevat algselt olnud Sauuks, mis tähendavat murdes suitsuuks. Esimese Eesti Vabariigi ajal oli Saukses 12 talu. Tänaseks on majapidamisi järel 5, elanikke 19, neist lapsi 6, pensionäre 2. Tööealistest elanikest käib väljaspool oma valda tööl 4. Külas asub ka siinne ainus piimatootmistalu, seal saab tööd 2 inimest. Täiskasvanud külaelanike keskmine vanus on 42 aastat.

Orutaguse küla territooriumil on algselt olnud 2 küla: Liigvere ja Orutaguse. Liigveret on mainitud juba 16. sajandi I poolel, Orutaguse küla aga 18. sajandi II poolel. Ametlikult on küla eksisteerinud 1924. aastast. 1928. aastast arvati Orutaguse koosseisu ka Liigvere. Esimese Eesti Vabariigi ajal oli Orutaguse külas 22 talu. Tänaseks on majapidamisi 9, elanikke 22, neist 8 last, 2 pensionäri. Tööealistest elanikest käib väljaspool oma valda tööl 7 inimest. Täiskasvanud elanike keskmine vanus on 40 aastat.

Vandu küla kohta kahjuks varasemad andmed puuduvad. Tänasel päeval on külas 9 majapidamist. Elanikke on 13, neist 1 laps, 3 pensionäri. Tööealistest elanikest käib väljaspool oma valda tööl 3 inimest. Täiskasvanud elanike keskmine vanus on 43 aastat.

2003. aasta 1. juulil alustasime aktiivset külaelu. Nüüdseks on valminud küla plats, kus me saame kokku ühisüritusteks. Seal on külakiik, võrkpalliplats ja katusealune. Plaanis on rajada laste mänguväljak. Küllap lisandub veelgi häid mõtteid. Meil toimuvad külatalgud, tähistame ühiselt rahvakalendri tähtpäevi ja käime lihtsalt koos.

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314