Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Juhatus
Neeruti Seltsi juhatus

Juhatus · Tegevusjuhi statuut · Tegevuskava · Rahastatud projektid · Eelarve

NEERUTI SELTSI JUHATUS

Neeruti Seltsi juhatus/tegevusjuhid Seltsi üldkoosoleku otsusega (protokoll nr 101 25.03.2010):

  Valdkond Nimi Tegevus Kontakt
1. Projektide juhtimine, finantsjuhtimine Jaan Stern liige 5294957
jaanstern@kadrina.ee
2. Projekti juhtimine, loodusharidus, looduse vahendamine Sulev Ainlo liige 53326621
sulain@hot.ee 
3. Looduse vahendamine Anne Raava liige 53844843, 3270365
anne.raava@mail.ee
4. Üld- ja finantsjuhtimine, toimetised, dokumentatsioon Tiiu Uusküla esimees 55525314, 3250274
uuskylatiiu@hot.ee
5. Projektijuhtiminew,dokumentatsioon Ene Heide liige 55575191
raamatukogu@kadrina.ee
6. Projektijuhtimine, looduse vahendamine, loodusharidus, MTÜs Arengukoda seltsi esindamine Ülle Visnapuu liige 5289402
yllevisnapuu@hot.ee
7. Projektijuhtimine, dokumentatsioon Tiiu Kaare liige 53919376
raamatukogu@kadrina.ee

- - -

Väljavõte Neeruti Seltsi põhikirjast:

5.6 Seltsi juhatus:

5.6.1 määratakse üldkoosoleku poolt ametisse kuni kolmeks aastaks;

5.6.2 juhatus on kuni seitsmeliikmeline;

5.6.3 juhatus vastutab seltsi majandustegevuse eest;

5.6.4 juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd, esimehe äraolekul asendab teda üks juhatuse liikmetest juhatuse otsusel;

5.6.5 igal juhatuse liikmel on õigus esindada Seltsi vastavalt seadustele ja käesolevale põhikirjale;

5.6.6 juhatuse liikme või juhatuse esimehe tagasiastumine võib toimuda tema kirjaliku avalduse alusel üldkoosoleku otsusega.

5.7 Juhatuse pädevusse kuulub:

5.7.1 aasta tegevuskava koostamine ja majandustegevuse aastaaruande esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;

5.7.2 projektide koostamine ja esitamine;

5.7.3 avalduste ja ettepanekute läbivaatamine ja asjakohaste lahenduste väljatöötamine;

5.7.4 Seltsi asjaajamise korraldamine, lepingute sõlmimine, täitmise korraldamine ja lõpetamine;

5.7.2 Seltsi esindamine, üldkoosolekute kokkukutsumine ja selle otsuste täideviimine ja Seltsi juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal.

- - -

Liikmemaksu statuut
Kinnitatud: juhatuse protokoll nr 98 11.01.2010

1. Makseperiood: üks aasta = 1. jaanuar - 31. detsember

1.1 Makseperioodi jagamine: 1 kord 100%

1.2 Makse soovitav aeg: kuni 30. september

2. Aastamaksu määr: 100 krooni

3. Soodustused:

3.1 pensionär - pool maksumäära = 50 krooni

3.2 perekond - kokku üks maksumäär = 100 krooni

3.3 liige alates mistahes päevast II poolaastal - pool maksumäära = 50 krooni

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314