Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Arhiiv / Kalmistu piirdeaia taastamine
Kadrina kalmistu piirdeaia taastamine

Kalmuhooldusteenus · Kalmistu piirdeaia taastamine · Külaliikumine

Arhiivi on koondatud lood, mis kajastavad oma aja olulisi sündmusi ja tegemisi, kuid mis on praeguseks Neeruti Seltsi jaoks lõpetatud:

KALMISTU PIIRDEAIA TAASTAMINE

JÄTKAME KADRINA KALMISTU PIIRDEAIA TAASTAMIST

Kalmistu on koht, kuhu lahkunute mälestus meid alati kutsub. Kalmistule on talletunud aegade jooksul koos meie seast lahkunud inimestega palju isiklikke mälestusi, ajaloolisi ja kultuurilisi väärtusi. Samuti kirjutas keegi tundmatu järgneva mõtte:

Seal, kus oled Sina, olin kord ka mina ... Sinna, kus olen mina, tuled kord ka Sina....

Usun, et kalmistu korrastamise vajadus on kõigile iseenesest mõistetav ja tuleb jätkata 1992. aastal pooleli jäänud kalmistu piirdeaia taastamist. Niisuguse ettepaneku tegi MTÜ Neeruti Selts Kadrina kirikukoguduse juhatusele. Meie ühise arvamusena on piirdeaia taastamine võimalik Kadrina vallarahva ühistööna, kus töö korraldaja on Neeruti Selts. Ühistööna mõistame valla elanikelt annetuste kogumist, heategevuslike ürituste korraldamist, nn projektiviisilist fondidest raha hankimist ja omavalitsuse töösse kaasamist ning vajadusel ka füüsilist tööst osavõttu.

Käesolevaks ajaks on selts pidanud läbirääkimisi muinsuskaitse inspektsiooniga ja kavandanud muinsuskaitseseadusega kooskõlas oleva tegevuse. Oleme leidnud projekteerija ja ehitaja, kes omavahel koostööd tehes esitavad meile sobiva projekti ja töö maksumuse. Meile on nõuandjaks olnud teedevalitsus, sest soovime piirdeaia kõrvale samaaegselt rajada ka kõnnitee. Kõnnitee kui asula heakorra ja liiklejate turvalisust tagava rajatise rahastamise ettepaneku teeme Kadrina Vallavolikogule. Ehitustööd kavatseme alustada 2003. aasta kevadel.

Selleks, et töö laabuks, palume kõigi mõistvat suhtumist annetuste kogujatesse, osavõttu heategevusüritustest, abi ja nõu asjade korraldamisel.

Annetusi on võimalik kanda kalmistuaia taastamiseks MTÜ Neeruti Selts arvelduskontole 221021926531 Hansapank, märgusõna KALMISTU.

Teavet saab Tiiu Uuskülalt telefonil 55525314 ja kalmistuaia taastamistöö korraldajalt Jaan Sternilt telefonidel 3225600; 3225603.

Jaan Stern

- - -

KALMISTUMÜÜRI TAASTAMISE SEIS SUVEL 2004

Mitte palju aega peale Neeruti Seltsi loomist 17.09.2001 kerkis mõnel seltsi liikmel taas esile vahepeal vaibunud mõte kunagi pooleli jäänud kalmistu piirdemüürist. Selts võttis selle töö enda kanda, sest EELK Kadrina Katariina kogudus, kellele kalmistu koos müüriga kuulub, sellega tegelemast keeldus. Kuna räbaldunud müür on Kadrinasse sissesõidul otsekui visiitkaart, puudutab selle väljanägemine meid kõiki. Vallavolikogu esimehe Jaan Sterni, kes on nii seltsi liige kui ka esindab seltsi suurliiget - Kadrina valda - juhtimisel käivitus müüri taastamise projekt, esialgu küll vahendite kogumise (tuluõhtud, korjandused kirikukontserdid jm) näol, sel aastal juba päris müüriladumisena. J. Sterni isikliku aja ja energia panus üritusse on mõõtmatu, see on annetustest suurim. Omakasupüüdmatut abi on osutanud mitmed ettevõtjad, firmad ja isikud. Selle eest tänu neile! Kahjuks ei võimalda kogunenud rahasumma müüri sel suvel pikemalt üles laduda.

Annetused on endiselt oodatud Hansapanka arvele 221021926531.

Kalmistumüüri taastamine
I järgu taastamine

Kalmistumüüri taastamine
I järgu taastamine

Kalmistumüüri taastamine
I järgu taastamine

Kalmistumüüri taastamine
II järgu taastamise eeltööd

Kalmistumüüri taastamine
II järgu taastamise eeltööd

Kalmistumüüri taastamine
OTO töödejuhataja Olev Karu, vallavolikogu esimees Jaan Stern,
Kadrina Kommunaali töödejuhataja Marko Teiva

Kalmistumüüri taastamine
II järgu taastamine

Kalmistumüüri taastamine
II järk ka valmis

Kalmistumüüri taastamine
Tapa tee poolse värava renoveerimine 2006. aastal

Kalmistumüüri taastamine
Tapa tee poolse värava renoveerimine 2006. aastal

Kalmistumüüri taastamine
Tapa tee poolse värava renoveerimine 2006. aastal

Kalmistumüüri taastamine

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314