Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Eduard Leppik / Tunnustused
Eduard Leppik - tunnustused

Eduard Leppik · Trükitud tööd · Avaldatud artiklid · ERA kaastööd · Tunnustused · Neeruti Seltsi auliige · Eduard Leppik 80 · Sooja südame ja koduga Eduard Leppik · In memoriam · Oma auliiget leinab NS

TUNNUSTUSED EDUARD LEPPIKULE

1. 28. VIII 1962 Haridustöö eesrindlase rinnamärk
2. 5. II 1971 NSVL meistersportlase märk matkamises
3. 17. IV 1979 ERM teenelise korrespondendi medal
4. 19. III 1986 Emakeele Seltsi teenelise murdekoguja nimetus eduka kogumistöö eest paljude aastate vältel
5. 15. X 1988 Väike-Maarja Keskkooli juubelimedal silmapaistva töö eest Väike-Maarja Keskkoolis
6. 14. IV 1989 ERM aukorrespondendi medal
7. 31. I 1994 Virumaa Kultuurkapitali missioonipreemia
8. 23. II 1994 Presidendi preemia eesti rahvusliku vaimuvara kogumise ja talletamise eest
9. 2. IV 1995 Emakeele Seltsi auliikmeks valimine
10. 19. XI 1995 Eesti Rahvuskultuuri Fondi elutööpreemia 20000 kr ja tänukiri murdesõnavara kogumise eest
11. 1. VI 1996 Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi 100. aastapäeva puhul Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi medal "Töö ja hoolsuse eest" seltsi ajalugu valgustava ja põllupidajaid ühistööle ergutava raamatu "Väike-Maarja Põllumeeste Selts" koostamise eest
12. 31. III 1997 F. J. Wiedemanni nimelise 5000 kr suuruse keeleauhinna määramine, mis traditsiooniliselt antakse kätte emadepäeval (sel korral 11. mail) Väike-Maarja Muuseumis, millele järgnes tamme istutamine (iga laureaat istutab oma puu) kirikumõisa pargi tiigipoolsesse serva, kus kasvas juba ka president L. Mere tamm
13. 29. X 1997 Väike-Maarja valla aukodaniku nimetus
14. 9. II 1998 Valgetähe teenetemärgi 5. klassi orden Eesti riigile ja rahvale osutatud teenete tunnistamiseks
15. 24. II 1998 Eesti Maaliidu tänukiri hariduse ja kultuuri arendamise eest maal ja seega eesti riigi taastamisel
16. 23.VI 1998 Eesti vabadusvõitlejate medal 1918-1998 vabadusvõitluses osalemise eest 1943-1944
17. 8. II 1999 Vabariigi presidendi L. Mere kultuuriloouurija eripreemia
18. 8. X 1999 Lääne-Viru maavanema M. Pomerantsi tänukiri ülemaailmse eakate inimeste aasta puhul väärika elutöö eest
19. 17. X 1999 eluloo äratrükkimine raamatus "Viru vägevad", kuhu võeti 58 isikut, kes tegid 20. sajandi jooksul Virumaal kõige rohkem ilma (vt Viru vägevad. Tallinn 2000, lk 5, 122)
20. [?] XII 2000 Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitali määratud elutöötoetus 1000 kr kuus
21. 19. XII 2002 Neeruti Seltsi auliikmeks valimine
22. 22. II 2004 Lääne-Virumaa maa soola preemia
23. 31. III 2004 Väike-Maarja Vallaraamatukogu aubibliograaf
     

Väljavõte Eduard Leppiku autobiograafilise raamatu "Minu raamat" käsikirjast (lk 140).

Tiiu Uusküla
MTÜ Neeruti Selts esimees
"Minu raamat" toimetaja

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314