Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Eduard Leppik / Avaldatud artiklid
Eduard Leppik - perioodikas avaldatud artiklid

Eduard Leppik · Trükitud tööd · Avaldatud artiklid · ERA kaastööd · Tunnustused · Neeruti Seltsi auliige · Eduard Leppik 80 · Sooja südame ja koduga Eduard Leppik · In memoriam · Oma auliiget leinab NS

PERIOODIKAS AVALDATUD ARTIKLID

  Pealkiri Kuupäev Väljaanne Lisateave
1. Kasutame iga tööminutit 01.12.1963 KK 143/391 lk 2
2. Uusi ja huvitavaid muljeid 19.08.1954 KK 98/502 jalgrattamatkast
3. Nädala postist 11.11.1954 KK 133/537 kirjandusringi tööst
4. Keele- ja kirjandusringi tööst I poolaastal 04.01.1955 KK 1/560 lk 2
5. Tööst ja spordist 09.04.1955 KK 42/601 vemmalvärsil. dialoog
6. Nõuda korralikku käekirja juba algklassides 26.04.1955 KK 49/608 lk 2
7. Keskkooli näiteringi tubli saavutus 21.05.1955 KK 60/619 ”Küpsustunnistus” lavastus
8. Ajalooringi huvitav üritus 23.06.1955 KK 74/633 lk 3
9. TRÜ lõpetajate kokkutulek 25.06.1955 KK 75/634 lk 4
10. Kiri 13.08.1955 KK 94/653 lk 4 lüüriline luuletus
11. Noored matkaradadel 29.09.1955 KK 114/673 lk 2 Äntu järvede äärde
12. Huvitav kohtumine 04.10.1955 KK 116/675 lk 2 külast. Ida Esinurme
13. Otto Müntheri elukohta külastamas 15.11.1955 KK 134/693 lk 2
14. TRÜ eesti keele ringi juubel 13.12.1955 KK 146/705 lk 1 ringi 10. ap Tartus
15. Me hõiskel vastu võtame… 31.12.1955 KK 154/713 lk 3 vemmalvärsid
16. ”Sisemine” raieplaan ehk… 17.01.1956 KK 7/720 lk 3 vemmalvärsid
17. Noored matkamas 31.01.1956 KK 13/726 lk 2 matkamisest VM KKs
18. Saunas 11.02.1956 KK 18/731 lk 4 sat veste psdn O. Karus
19. Lühiteateid rajoonist 24.03.1956 KK 36/749 NH&VLTEJ met VK KKs
20. Minevikupärandid ja kaasaeg 29.03.1956 KK 38/751 lk 2 suusamatkast
21. Matkarajad kutsuvad 5.-7.04.1956 KK 41; 42/754; 755 lk 3;2 matkametoodiline
22. Koolide turismiorganisaatoritele 21.04.1956 KK 48/761 lk 4 instr-v teatematkaks
23. Minu päev 05.05.1956 KK 54/767 lk 4 autosat. vemmalvärss
24. Matk pioneeridega 08.05.1956 KK 55/768 lk 1 temaatilisest matkast
25. Muljeid Vepsalt 1956 Noorus nr 5 lk 2-3 4 lüürilist luuletust
26. Trigonomeetria eksamil 07.06.1956 KK 68/781 lk 2
27. Eeskujuks teistele 09.06.1956 KK 69/782 lk 2 juttu abiturientidega
28. Tõsta suulise ja kirjaliku väljendusoskuse taset 14.06.1956 KK 71/784 lk 2 eksamit. keelel. anal.
29. Olla valmis teatematkaks 07.07.1956 KK 81/794 lk 2 informeeriv
30. Lõppes turistlik teatematk 11.08.1956 KK 96/809 lk 4
31. Paadiga jõgedel ja järvedel 18.08.1956 KK 99/812 Mustvee- Mihhailovskoje
32. Matk Mihhailovskojesse 25.08.1956 NÕ 34/644 lk 1
33. Naeratamise tähtsusest 17.11.1956 KK 137/850 lk 4 satiir
34. Soliidsest joonest 08.12.1956 KK 146/859 lk 4 satiir
35. Kasutagem koolivaheaega turismi harrastamis 22.12.1956 KK 152/865 lk 3
36. Rinnamärgid ”Noor turist” tublimaile 27.12.1956 KK 154/867 lk 4 matkamisest VM KKs
37. Võitlusest murdevigadega koolis 15.-17.01.56 KK 7; 8/875; 876 lk 2-4 oma kogemustest
38. Matkast Svjatogorski kloostrisse 02.02.1957 KK 15/883 lk 4 katkend matkapäevikust
39. Rohkem tähelepanu rahva kultuuripärandile 12.02.1957 KK 19/887 lk 4 kodu-uurim. Propageeriv
40. Kodulooline konkurss koolides 26.02.1957 KK 25/893 lk 2
41. Matkasport massidesse 26.02.1957 KK 25/893 lk 4 VMS pleen. Nelijärvel
42. Grammatika-alane olümpiaad 05.03.1957 KK 28/896 lk 3 VM KKst
43. Matkaspordi organisaatorite nõupidamine 02.04.1957 KK 40/908 lk 3 kodu-uurim. nõupid.
44. Õpetajad vahetasid kogemusi 02.04.1957 KK 40/908 lk 1 III vabar. ped.lug.Tlns
45. Kaks ekskursiooni Tallinnas 04.04.1957 KK 41/909 lk 4 masinaeh.teh ja v.linn
46. Suuskadel Laadoga ümbruses 9-13.04.57 KK 43/911- 45/913 Matkakirjeldus
47. Jüriööl 23.04.1957 KK 49/917 lk 4 luuletus
48. Kevadmatk 30.04.1957 KK 52/920 lk 4 esim. kevadmatkast
49. Tähematk koolidele 07.05.1957 KK 54/922 lk 3 info
50. Õpime tundma kodurajooni kirjanikke 11.05.1957 KK 56/924 lk 4
51. Pühendatud lilled 11.05.1957 KK 56/924 lk 4 miniatuur
52. Kirjanikud Ebavere mäest 18.05.1957 KK 59/927 lk 4
53. Külalised Tallinnast 21.05.1957 KK 60/928 lk 1 Tln II KK külaskäigust
54. Matkaspordipäev 21.05.1957 KK 60/928 lk 2 VM KK I matkapäevast
55. Jakob Tamm. 50. surma-aastapäeva eel 25.05.1957 KK 62/930 lk 4 J. T. VM perioodist
56. Väike-Maarja Keskkoolis 28.05.1957 KK 63/931 lk 3 õppeaasta lõppemisest
57. Evald Tammlaanest Väike-Maarja rajoonis 08.06.1957 KK 68/936 lk 4
58. Autasustati paremaid matkajaid 11.06.1957 KK 69/937 lk 1 märgid ”Noor matkaja”
59. Kersti Merilaas 15.06.1957 KK 71/939 lk 4 K.M. Äntus ja Kiltsis
60. Filoloogide kokkutulek 02.07.1957 KK 78/946 lk 2 TRÜ fil. lõpetanutest
61. Karjala murrete uurimisest 25.07.1957 KK 88/956 lk 4
62. Plavis 09.08.1957 Sirp ja Vasar 32 lk 7 Jut tõel in-st tegevusp-s
63. Jalgrattamatk Puðkinisse 22.08.1957 KK 100/968 lk 4 matkakirjeldus
64. Matkasõprust sõlmimas 03.10.1957 KK 118/986 lk 2 koht Porkuni matka-ga
65. Lugeja pilguga 05.11.1957 KK 132/1000 lk 2 Kom Koidu tööst
66. Rohkem tähelepanu raskejõustikule 14.11.1957 KK 135/1003 lk 4 raskej. olukorrast VMs
67. Tehakse, tehakse, aga korda ei saa 16.11.1957 KK 136/1004 lk 4 VM sauna kerisest
68. Õhtu laagris 1957 Kehakultuur 23 lk 730 luuletus
69. Kui matkapäev on vihmane 1957 Kehakultuur 23 lk 730 luuletus
70. Kaitskem rahva kultuuripärandit 07.12.1957 KK 145/1013 lk 4 kult.mäl., looduse kaits
71. Mõni sõna raskejõusikust 16.01.1958 KK 7/1029 lk 4 tõstesprdi oluk VMs
72. Esimesed punktid kollektiivile 23.01.1958 KK 10/1032 lk 4 1.matkast ÜEM raames
73. Rajooni talispartakiaadi tõstespordi… 30.01.1958 KK 13/1035 lk 3
74. Ärge kunagi kaotage lootust 04.02.1958 KK 15/1037 lk 4 följeton
75. Matkasportlaste õhtu 11.02.1958 KK 18/1040 lk 4
76. Esimene kokkuvõte üle-eestilisest matkavõistlusest Väike-Maarja rajoonis 25.02.1958 KK 24/1046 lk 4
77. 99 aastat Jakob Liivi sünnist 27.02.1958 KK 25/1047 lk 3-4 J. L. tegev-st VMs
78. Suuskadega A. H. Tammsaare muuseumi 01.03.1958 KK 26/1048 lk 4 ülevaade matkast
79. 7-aastaste koolide direktoritele ja matkaspordi organisaatoritele 04.03.1958 KK 27/1049 lk 3 metoodilised nõuanded
80. Koolide matkaspordi organisaatoritele 08.04.1958 KK 42/1064 lk 4
81. Matk Koola poolsaarel 10,12.04.58 KK 43; 44/1065; 1066 Matkakirjeldus
82. Matkavõistluse olukord rajoonis 22.04.1958 KK 48/1070 lk 4
83. Jätkub huvitav üritus 22.04.1958 KK 48/1070 lk 4
84. Koolinoorte II üleliiduline ekspeditsioon 10.05.1958 KK 55/1077 lk 4
85. Rajooni koolide matkasportlastele 17.05.1958 KK 58/1080 lk 2
86. Toimus vabariikliku matkaspordi sektsiooni VI pleenum 22.05.1958 KK 60/1082 lk 4
87. ÜEM maikuu ülevaade meie rajoonis 24.05.1958 KK 61/1083 lk 4
88. Toimus rajooni koolinoorte tähematk 12.06.1958 KK 69/1091 lk 4 ülevaade üritusest
89. Matkasportliku töö kogemusi 28.06.1958 NÕ 26/740 lk 3
90. ÜEM kokkuvõte V-Maarja rajoonis juunikuus 28.06.1958 KK 76/1098 lk 2 andmed
91. Matka korras Mahtra pidustustele 28.06.1958 KK 76/1098 lk 2-3
92. Matkagrupi kontsert 22.07.1058 KK 86/1108 lk 4
93. Jakob Tamme mälestustahvli avamine 31.07.1958 KK 90/1112 lk 2
94. Balti matkasportlaste II kokkutulek 21.08.1958 KK 98/1120 lk 3
95. ÜEM V-Maarja Keskoolis seisuga 20.aug 23.08.1958 KK 100/1122 lk 4
96. Sada matka 11.09.1958 KK 108/1130 lk 4
97. Üle-eestiline matkavõistlus lõppes 18.11.1958 KK 136/1158 lk 3
98. Matk Kesk-Aasiasse 11-25.12.58 KK145/1167- 151/1173 Matkakirjeldus
99. Huvitavalt ja kasulikult veedetud aeg 20.01.1959 KK 9/1184 lk 2 matkaprop
100. Teadmiseks eesti keele õpetajaile 05.02.1959 KK 16/1191 lk 3 koduuurim kirjandid
101. Matkaalane töö paremaks 10.02.1959 KK 18/1193 lk 4 matkasekts tööplaanist
102. Matkaspordist pioneeriorganisatsioonis 12.02.1959 KK 19/1194 lk 2 matkam pioneeritöös
103. Matkarajad ootavad 24.02.1959 KK 24/1199 lk 4 üleskutse matkade org
104. 100 aastat Jakob Liivi sünnist 28.02.1959 KK 26/1201 lk 4
105. Koolivaheajal Karjalas matkamas 07.04.1959 KK 42/1217 lk 2
106. ÜEM kokkuvõte Väike.Maarja rajoonis 07.04.1959 KK 42/1217 lk 4
107. Tähistati talvise matkasesooni lõppu 05.05.1959 KK 53/1228 lk 4
108. Matkahuvilistele 07.05.1959 KK 54/1229 lk 3
109. Jalgrattureile-matkahuvilistele 22.05.1959 KK 60/1235 lk 4
110. Matka lüüriline 23.05.1959 KK 61/1236 lisa
Noorus 3
lk 4 lüüriline luuletus
111. Suuremaid matkaüritusi suveks 02.06.1959 KK 65/1240 lk 4
112. Matkaorganisaatoreile 04.06.1959 KK 66/1241 lk 4
113. 5 aastat matkasporti V-Maarja keskkoolis 09.06.1959 KK 68/1243 lk 4
114. Koolide matkaorganisaatoreile 13.06.1959 KK 70/1245 lk 4
115. Tulge I raskuskategooria jalgsimatkale 16.06.1959 KK 71/1246 lk 4
116. Laul, matkamine ja kodumaa 24.06.1959 VM V laulupäeva juht Porkunis 28.juunil 1959 lk 29-30 lüüriline artikkel
117. Jalgratturid-matkahuvilised 25.06.1959 KK 75/1250 lk 4
118. Järjekordne huvitav matkaüritus 09.07.1959 KK 81/1256 lk 4
119. Kaukaasia-matka kandidaatidele 21.07.1959 KK 86/1261 lk 4
120. Teadmiseks matkajaile 28.07.1959 KK 88/1263 lk 4
121. Märkmeid Kaukaasia-matkalt 28;30.8;01.9 KK102-104/ 1277-1279 lk-d 4 matkakirjeldus /1959
122. Koolide direktoreile 09.09.1959 KK 107/1282 lk 4 kokkutuleku eelteade
123. Koolide matkaorganisaatoreile 15.09.1959 KK 110/1285 lk 3 ÜEM aruande tähtaeg
124. Rajooni matkajate I kokkutulekult 17.09.1959 KK 111/1286 lk 4 Punamäe kokkutulek
125. Koolide matkaorganisaatoreile 29.09.1959 KK 116/1291 lk 4
126. Meie rajooni matkajate suursaavutus 29.09.1959 KK 116/1291 lk 4
127. ÜEM olukord rajoonis 10.10.1959 KK 121/1296 lk 3
128. Matkaorganisaatoritele 27.10.1959 KK 128/1303 lk 4
129. Üle-eestiline matkavõistlus 10.11.1959 KK 134/1309 lk 4
130. Lause pealiikmete inversioonist eesti kirjak 1959 ESA lk 41-54 teaduslik, vene k re
131. Kas Teid ei tõmba polaarjoone taha? 24.11.1959 KK 140/1315 lk 4 üleskutse
132. Õpetamisele tuleb läheneda loovalt 07.01.1960 KK 3/1333 lk 4
133. Näärivaheajal matkamas 16.01.1960 KK 7/1337 lk 3 suusamatk Palamusele
134. Orienteerumissuusatamise esivõistlused 18.02.1960 KK 21/1351 lk 4
135. III üle-eestiline matkavõistlus 23.02.1960 KK 23/1353 lk 4
136. Koolide matkaorganisaatoreile 07.04.1960 KK 42/1372 lk 4
137. Esivõistlused orienteerumissuusatamises 12.04.1960 KK 44/1374 lk 4
138. Matkajad käisid polaarjoone taga 12;14;16.04. KK 44-46/ 1374-1376 lk 4 matkakirjeldus
139. Koolidele, matkaorganisatsioonidele ja aktivistidele 28.04.1960 KK 51/1381 lk 4 üleskutse võtta ÜEM arvele kõik matkad
140. Pioneerid ja noored matkasõbrad! 04.05.1960 KK 53/1383 lk 4
141. Keskkoolid ja 8-kl koolid! 06.05.1960 KK 54/1384 lk 4
142. Pool ÜEM-i on seljataga 10.05.1960 KK 56/1386 lk 4
143. Kas asutada VM rajooni matkaspordiklubi? 12.05.1960 KK 57/1387 lk 4
144. Toimus rajooni koolinoorte matkapäev 14.05.1960 KK 58/1388 lk 2 kokkutuleku ülevaade
145. Aidake jäädvustada meie raj toponüümika... 14.05.1960 KK lisa
”Kodukolle” 2
lk 4 lühiülevaade topon-st
146. Külastagem Tln matkajate 8. kokkutulekut 26.05.1960 KK 63/1393 lk 4 üleskutse
147. Neile, kes soovivad veeta puhkust matkates 26.05.1960 KK 63/1393 lk 4 tuusikute saamisest
148. Toimus ülerajooniline matkaspordipäev 28.05.1960 KK lisa
Noorus 64/1394
lk 4 ülevaade
149. Matka-aktiivile ja -organisaatoritele 02.06.1960 KK 66/1396 lk 4 ÜEMga seot inf VMr-s
150. Tähelepanu ! 02.06.1960 KK 66/1396 lk 4 teatada andmeid Anna Sahki ja Liisa Godingi kohta
151. Ees ootab rida huvitavaid üritusi 23.06.1960 KK 75/1405 lk 4
152. Matkaorganisaatorid! 23.06.1960 KK 75/1405 lk 4
153. ÜEM seis 1. juulil meie rajoonis 09.07.1960 KK 82/1412 lk 4
154. Rajooni matkavõistlus 04.08.1960 KK 93/1423 lk 4
155. Vabariiklik matkajate kokkutulek ootab 11.08.1960 KK 96/1426 lk 4
156. Matkajad! ÜEM jõuab otsustavasse faasi! 06.09.1960 KK 107/1437 lk 4
157. Aidake kaasa kodu-uurimisele 10.09.1960 KK 109/1439 lk 3
158. Matkaradadelt 13.09.1060 KK 110/1440 lk 4
159. Matkaorganisaatoritele 04.10.1960 KK 119/1449 lk 4
160. Enne finaali 11.10.1960 KK 122/1452 lk 3
161. Ajakirjandust lugedes õpime ja avardame silmaringi 15.10.1960 KK 124/1454 lk 2
162. Orienteerumissportlastele 22.10.1960 KK 127/1457 lk 2
163. Selgusid võitjad 10.11.1960 KK 134/1464 lk 4
164. Saime esimesed tähised 08.12.1960 KK lisa Kodukolle 146/1476 lk 4 30 loodusk t saamisest
165. Õpilaste stiiliarendamise võtteid 6. ja 7.kl 17.12.1960 NÕ Abiks õpetajale
20/26
Nõukogude õpetaja lisas
166. Subjekti ja predikaadi kongruentsist Karjala Valdai murdes 1960 ESA 1960,
Tallinn 1960
Lk 196-209 teaduslik art venekeelse resümeega
167. [pealkirja asemel Jakob Liivi pilt] 17.01.1961 KK 7/1493 lk 4 VM r topon J.L.töödes
168. Suusamatkale Karjalasse 26.01.1961 KK 11/1497 lk 4
169. Teid ootab ÜEM 07.02.1961 KK 16/1502 lk 2
170. Võtke osa ”Jüriööjooksust”! 06.04.1961 KK 41/1527 lk 4 üleskutse
171. Kolm kuud ÜEM-i on seljataga 06.04.1961 KK 41/1527 lk 4
172. Orienteerumisvõistlused 25.04.1961 KK 49/1535 lk 4
173. Asutagem matkaklubi 09.05.1961 KK 54/1540 lk 4
174. ÜEM kokkuvõte aprillikuus VM rajoonis 11.05.1961 KK 55/1541 lk 4
175. Pioneeride orienteerumisvõistlus 16.05.1961 KK 57/1543 lisa ”Noorus” 9 lk 4
176. Meie rajooni ÜEM kokkuvõte maikuus 06.06.1961 KK 66/1552 lk 4
177. Rajooni matkalaager 15.06.1961 KK 70/1556 lk 1 teade
178. Järjekordsed orienteerumisvõistlused 15.06.1961 KK 70/1556 lk 4 allkiri E. Sang
179. Lõppes juunipöördele pühendatud matkavõistlus 24.06.1961 KK 74/1560 lk 4
180. Veel kaks uut ohvrikivi 06.07.1961 KK 79/1565 lk 2 teade leiust
181. ÜEM seis meie rajoonis 11.07.1961 KK 81/1567 lk 4
182. ÜEM juulikuus Väike-Maarja rajoonis 03.08.1961 KK 91/1577 lk 4
183. Ees on orienteerumise meistrivõistlused 29.08.1961 KK 102/1588
Noorus 15
lk 4
184. Stimuleerigem matkamist ÜEM raames 31.08.1961 KK 103/1589 lk 4
185. ÜEM augustis Väike-Maarja rajoonis 12.09.1961 KK 108/1594 lk 4
186. Algas üle-eestilise matkavõistluse viimane kuu 10.10.1961 KK 120/1606 lk 4
187. Märk ”10 matkapäeva 1961” 10.10.1961 KK 120/1606 lk 4
188. Rakke orienteerumisvõistlused 12.10.1961 KK 121/1607 lk 4 ülevaateartikkel
189. Matkaalaseid kokkuvõtteid VM keskkoolist 11.11.1961 KK 133/1619 lk 4
190. ÜEM kokkuvõte VMaarja rajoonis 1961.a. 14.11.1961 KK 134/1620 lk 4
191. Talvistele matkaradadele 28.12.1961 KK 153/1639 lk 4
192. Pealiikmete asendist karjala keele Valdai murde lauses 1961 ESA 1961,
Tallinn 1961
lk 175-192 teaduslik artikkel venekeelse resümeega
193. Matkasport kasvatab mitmekülgsust 20.09.1962 PT 56/ lk 3
194. Subjektist karjala keele Valdai murrakus 1962 ESA 1962,
Tallinn 1962
lk 171-183 teaduslik artikkel venekeelse resümeega
195. Predikaadi ärajätmisest karjala keele Valdai murrakus 1963 Nonaginta,
Tallinn 1963
lk 190-194 teaduslik artikkel
196. Eitavast predikaadist karjala Valdai murrakus 1964 ESA 1964,
Tallinn 1964
lk 183-186 teaduslik artik-kel venekeelse resümeega
197. Kaukaasia radadel 1966 PT 22-23; 25-27; 30-33 Reisikiri 1965 Kaukaasias
198. In memoriam 10.03.1966 PT 30/3217 lk 4 nekroloog Märt Meos
199. 90 aastat Georg Lurichi sünnist 21.04.1966 PT 48/3235 lk 3-4 G. L. V-Maarjas
200. Ei saa enam vaikida 27.08.1966 PT 102/3289 Haljast, puude rüüst VMs
201. Preesensi ja imperfekti suhteist karjala Valdai murraku koond- ja liitlauseis 1966 ESA 12,
Tallinn 1966
lk 149-155 teaduslik artik-kel
202. V. Majakovski sünnikohas 14.01.1967 PT 7/3348 lk 3-4 ülevaade muuseumist
203. Koolipoisi pilguga 01.04.1967 PT 40/3381 lk 3 följeton märgusõna ”In bona fide” all
204. Väike-Maarja ajaloost 1967 RR Tln1967 lk 203-205 ettek kokkuvõte
205. Kodu-uurimise ja koolimuuseumi organiseerimise kogemusi VM keskkoolis 1967 RR Tln1967 lk 207-208 ettek kokkuvõte
206. Kohanimede uurimisest Vmaarja keskkoolis 1967 RR Tln1967 lk 209-211 ettek kokkuvõte
207. Koduloonurgast muuseumiks 14.12.1967 Säde 82/1922 lk 1 ülevaade
208. KildeA.H.Tammsaare 90.sünniaastapäevaks 30.01.1968 PT 13 lk 2-3 kaasaegsete mälestusi
209. Piisas ühest uuest inimesest 28.03.1968 PT 37 lk 3 oluk paran VM saunas
210. Villem Alttoa juubel 31.10.1968 PT 128 lk 2 bibl faktid 70.sp puhul
211. Rakvere Turismiklubi töö mitmekesisemaks 22.04.1969 PT 47 lk 3 inf juh koosol otsustest
212. Noorte kodu-uurijate konverents 12.04.1969 NÕ 15 lk 1 ülev Tartu konver-st
213. Võtke osa üle-eestilisest matkavõistlusest! 24.04.1969 PT 48 lk 1 kohtunikekogu mood
214. Meie valla komsorg Väike-Maarja kodu-uurijate kartoteegist 04.06.1969 Säde 44 lk 3 ülevaade Arnold Saarik kart andmete kohta
215. Rakvere rajoon üle-eestilisel matkavõistluse 12.06.1969 PT 67 lk 3 lühikokkuvõte
216. T. Vettik oma noorusmail 30.08.1969 PT 101 lk 4 TV külaskäik 15. aug
217. Polaar-Uraalides 27;30.09.69
02.10.1969
PT 113, 114, 115 Matkakirjeldus
218. Matkakollektiivid! 04.10.1969 PT 116 lk 3 informatsioon
219. ÜEM-i kokkuvõte Rakvere rajoonis 15.11.1969 PT 133 lk 3 kokkuvõte
220. Arnold Saarik 13.II 1920-15.IX 1941 19.02.1970 PT 21 lk 2 ülevaade elust
221. Abituriendid Ebaveres 04.06.1970 PT 65 lk 2 abitur kokkutulekust
222. Erich Venig – 60 05.12.1970 PT 144 lk 4 ülev tegev 60 sp puhul
223. Paar mõtet ühenduses Väike.Maarja Keskkooli looduskaitsepäevaga 03.06.1971 PT 64 lk 3 ülev päevast
224. Mõtteid Saaremaa ja Sajaanide vahelt 1971 K ja K 10 lk 604-608 arvustus
225. Väike-Maarja koolimajadest 26.10.1971 PT 126 lk 3 ülevaade hoonetest
226. Meie kolleeg Irene Paabu 26.10.1971 PT 126 lk 3 ordeni puhul
227. Võimalusi haridustee jätkamiseks üldhariduslike koolide juures 12.02.1972 PT 19 lk 2 täiendusk-st, töölisn ja maanoorte keskkoolist
228. Kohanimedest 29.02.1972 PT 26 lk 3 ülevaade mõistest
229. Raamat eeskuju otsivatele poistele 1972 K ja K 3 lk 184 Vahimees põhjanaba teel retsensioon
230. Veera Saar 60 25.03.1972 PT 37 lk 2 VS seosed Rakvere r-ga
231. Kalevipoja hobuse jälgedest 01.08.1972 PT 91 lk 3-4 ülevaade uurimustest
232. Väike-Maarja kihelkonna kohanimede kogumisel tekkinud mõtteid 1972 Noorus 10 lk 35-36 mõtisklusi toponüü

mika kogumisest VM khk-s

233. Mihkel Jürnast Rakvere radadel 09.01.1973 PT 3 lk 2 ülevaade kokkupuutest
234. Turismiklubile uus juhatus 04.04.1973 PT 39 lk 2 info
235. Kohanimed unustamisohus 21.04.1973 NÕ 16 lk 4 kiirest kogumisvajad-st
236. On kurb ja valus 05.05.1973 PT 52 lk 4 puude ist&rüüstam-st
237. Heinrich Kööki mälestades 29.05.1973 PT 62 lk 2 ülevaade elust
238. Rõõm ilusast päevast pooleks murega 30.01.1973 PT 76 lk 3 Kpoja hjälg hävitam-st
239. Eleonore Kokaga vesteldes 07.08.1973 PT 92 lk 2 80. sp puhul mõtteid
240. Rootslased V-Maarja ümbruse pärimustes 16.08.1973 PT 96 lk 3
241. Sajand üldhariduslikku kooli Väike-Maarjas 15.09.1973 NÕ 37 lk 2 ülevaade ajaloost, teade
242. Sajand haridusteedel 29.09.1973 PT 115 lk 3 nimekatest õpi-st,ped-st
243. Väike-Maarjast Peipsini 16.10.1973 PT 122 lk 3 6p-se matkakirjeldus
244. Kersti Merilaas Väike-Maarja mail 1973 K ja E 12 lk 20-24
245. Pühademures 10.01.1974 PT 4 lk 4 kuuskedest- kaskedest
246. Osvald Tooming – 60 26.01.1974 PT 11 lk 3 tegevusest, loomongust
247. Turismiklubile uus juhatus 04.04.1974 PT 39 lk 2 teade
248. Juhan Liiv Väike-Maarja mail 05.05.1974 PT 51 lk 3
249. Karl Krahe – üks huvitav väikemaarjalane 09.07.1974 PT 79 lk 2 ülevaade kunst.harrast
250. Komm. noorsooühing V-M-s 1940-1941 11.07.1974 PT 80 lk 2
251. Peeter Jakobson Väike-Maarja mail 23.07.1974 PT 85 lk 2
252. Leid müüride koristamisel 17.10.1974 PT 122 lk 3 Pikk 1 nurgakivi avam
253. Magnetofoni rakendamise kogemusi koduuurimisel 1974 Kodu-uurimise
teateid 10
lk 68-70
254. Matkajad pidasid nõu 14.11.1974 PT 133 lk 3 info
255. Väike-Maarja tütarlastekool 04.01.1975 PT 1; 4 lk 3 ülevaade
256. Keskkooli koduloomuuseum 04.01.1975 PT 1 lk 3 kujunemisest
257. Hell Maran 70 08.02.1975 PT 16 lk 3 ülevaade elust, looming
258. Avaldagem mälestusi Erni Krustenist 26.04.1975 PT 49 lk 3 ülevaade, üleskutse
259. Vabariigi noored kodu-uurijad Tallinnas 12.05.1975 PT 55 lk 4 ülevaade Rak. r esind-st
260. Suurpäev Väike-Maarjas 15.07.1975 PT 83 lk 2 52. lõpuak-st, nurgakivi
261. Teos Rakvere radadelt 1975 K ja K 8 lk 501-503 retsensioon
262. Väike-Maarja kooliraamatukogudest 19.08.1975 PT 98 lk 3
263. Matkapäev 25.09.1975 PT 114 lk 4 ülevaade 20.09. matkast
264. Väike-Maarja Muusika Seltsist 20.12.1975
20.04.1976
PT 149
PT 48
lk 2 kokkukorjatud dok
lk 3 andmeil
265. V-Maarja vanim arhitektuurimälestis 600 a 10.01.1976 PT 4 lk 3
266. Ristamäe nime kaitseks 1976 Eesti Loodus 2 lk 87-88
267. Väike-Maarjalased käisid matkamas 19.02.1976 PT 21 lk 4 sõnum 15.02. mpäevast
268. G. Lurichi 100. sünniaastapäeva teatejooks 15.04.1976 PT 46 lk 4 eelteade
269. Südamega kirjutatud raamat 1976 K ja K 4 lk 247-248 retsensioon
270. Georg Lurich ja Väike-Maarja 22.04.1976 PT 49 lk 3
271. Lurichitest Väike-Maarjas 1976 Kehakultuur 8 lk 237-238
272. Georg Lurichi 100. sünniaastapäeval 01.05.1976 PT 53 lk 4 ülevaade
273. Koolide looduskaitsekuul 20.05.1976 PT 61 lk 3 Jõeperes 7.mail loodkp
274. Väike-Maarja kihelkonna kohanimede kogumisel tekkinud mõtteid 1976 Keel, mida me harime, koost Mart Mäger Tln 1976 lk 99-102
275. Ida-Emilie Veisman 1976 Kodumurre 13,
Tln 1976
lk 40-42
276. Väike-Maarja koolielu nelja võidu valgusel 04.01.1977 PT 2 lk 3
277. Rakvere r noorte kodu-uurijate I kokkutulek 02.04.1977 NÕ 14 lk 2 sõnumik sündmustest
278. A. H. Tammsaare jälgedel Väike-Maarjas 09.04.1977 PT 43 lk 3 kaasaegsete mälest põh
279. Georg Lurichi 101. sünniaastapäeval 28.04.1977 PT 51 lk 4 inf teatevõistl võitjaist
280. Oktoobrisündmusi Väike.Maarja mail 25.10.1977 PT 127 lk 3 ülevaade
281. Ilmar Isopit meenutades 25.10.1977 PT 127 lk 3 21.07. surnud I. I. st
282. Tammsaare ja Väike-Maarja 07.01.1978 PT 3 lk 3 koolih põhipl T õpaas-il
283. Kirjanik A. H. Tammsaare auks 14.01.1978 PT 6 lk 1 õp ainesekt koosol VMs
284. A. H. Tammsaare juubel Väike-Maarjas 21.01.1978 NÕ 3 lk 2 ülev üritustest
285. Tammsaare ja Väike-Maarja 27.01.1978 Sirp ja Vasar 4 lk 5 koolih põhipl T õpaas-il
286. Noortele kodu-uurijatele 02.02.1978 PT 14 lk 2 kokkutuleku teade
287. Kolmkümmend aastat 06.04.1978 PT 40 lk 1 esim kolh asutam Aburi
288. Kodust algab kodumaa 15.04.1978 NÕ 15 lk 4 kduuur. kokkutulek info
289. Meenutati Georg Lurichit 13.05.1978 PT 55 lk 3 info 21.04. kohta
290. Töökus kaunistab inimest 24.08.1978 PT 99 lk 3 Helmi Rohtla 75 elust
291. A.H.Tammsaare õpinguaastatest Väike-Maarja kihelkonnakoolis 1978 Mälestusi A.H.T-st
E. Teder, Tln 1978
lk 72-76
292. Väike-Maarja nimi ilukirjanduses 19.12.1978 PT 148 lk 3 lühiartikkel
293. Mõlgutusi (eesti keele) õpetamisest 17.02.1979 NÕ 7 lk 3 lõpetajate sõnavarast
294. Teatejooks Väike-Maarjas 09.05.1979 PT 53 lk 4 Lurichi memorteatjooks
295. Georgi Markelov 50 29.05.1979 PT 61 lk 2 lühiartikkel
296. Liblikate maa 10.07.1979 PT 79 lk 3 ilukirj loodusk nüansiga
297. Hea inimene 1980 NN 8 lk 18 Juuli Mihkla 80
298. Hell Maran 75 26.02.1980 PT 24 lk 2
299. Väike-Maarja kommunistlikest noortest 28.06.1980 PT 75 lk 2 lühiartikkel
300. Ahila kultusekivid 08.07.1980 PT 79 lk 3 pikem ülevaateartikkel
301. Headuse ohver 16.01.1982 PT 6 lk 3 novell tädist ja kassist
302. Paula Brehm 02.03.1982 PT 25 lk 3 eluloolisi fakte
303. Huvitav dokument Vohnjast 20.04.1982 PT 46 lk 3 1905.a öövalvegraafik
304. Konn 17.07.1982 PT 83 lk 3 novellett
305. Väike-Maarja kultuurimaja saamislugu 21.12.1982 PT 149 lk 3
306. Väike-Maarja kultuurimaja 70 aastane 14.01.1983 Sirp ja Vasar 2 lk 8
307. Väike-Maarja Keskkooli eelkäija asutati 110 aasta eest 18.10.1983 PT 122 lk 2
308. Väike-Maarja kihelkonna koolihoone 26.06.1984 PT 74 lk 3
309. Mälestuskivi Tuudur Vettikule sünnikohta 13.06.1985 PT 69 lk 3
310. Kilde Paul Ariste pedagoogikujust 1984 ESA 30,
Tln 1986
lk 200-203 mälestuskilde
311. Tulin 1952. aastal Väike-Maarjasse 02.04.1987 PT 39 lk 3 koolimuuseumist
312. Väike-Maarja kultuurimaja 75 10.;12.12.87 PT 145, 146 lk 3 ülevaade hoone valm-st
313. Kiri Helmi Rohtlale 11.08.1988 Viru Sõna 95 lk 2 H.R. 85. süpä puhul
314. Väike-Maarja saunameenutusi 1988 VM keskk arvutitrükk Ave Võsu, 88 suve lõpus
315. Väike-Maarja koolist läbi aegade sept/okt1988 Pandivere Teataja lk 2-3
316. Käskkirjad, üks hullem kui teine 1990 K ja E 5 lk 31-33 VM KK raamatukogu puhast 1940,46,47
317. Mälestustahvel Väike-Maarjas Johan ja Alar Kotlile 07.06.1990 Viru Sõna 66 lk 3 tegevusest, teade avam
318. Aitäh abilistele Lääne-Virumaa kohanimede kogumisel 30.10.1990 Viru Sõna 128 lk 3
319. Vao tornlinnus okt 1990 Pandivere Teataja 22 lk 4 jaloost, arhitektuurist
320. Hauakivi Karl Kihlefeldtile 13.11.1990 Viru Sõna 134 lk 2 teade avamisest,elulugu
321. Märt Meos 1881-1966 15.01.1991 Viru Sõna 6 lk 2-3 põhjalik ülevaade
322. Kohanimed 1992 Noorus 4/5 lk 50-51
323. Valu, vaeva, eneseületamist 10.05.1993 Viru Sõna 41 lk 2 kult, perepol. missioonist
324. ”Vorstilinna kannel” jt 13.11.1993 Virumaa Teataja 25 lk 3
325. Kalevipojaga seotud paigad Virumaal 1994 Sõna seob,
K-Järve 1993
lk 20-31 emakeele- ausamma
326. Matka lüüriline okt 1994 VM valla infoleht 19 lk 4 luuletus
327. Kalevipojaga seotud paigad ja pärimused aug 1996 Virumaa, K.Saaber Tln1996 lk 401-407
328. Koju saatmas; Ene-Maiele; Kaotatud muusale; Maarja sügis; Etapp 1997 VM luuleraamat,
kogumik
K-Järve 1997
lk 104-109 luuletused
329. Luule nagu tulekahi 31.03.1999 Virumaa Teataja 61 lk 5 Joonuksi luulekogust
330. Väikelohulistest kultusekividest Lääne-Virumaal 2000 EMST 4
Tln 2000
lk 59
331. Mõned uued faktid Neeruti mõisa Rehbinderite kohta 05.01.2002 Virumaa Teataja 3 lk 10
332. Helmut Elstroki octoginta 2002 K ja K 9 lk 673-674
333. Kilde Väike-Maarja koolimuuseumist 2003 VM valla infoleht 4 lk 6
334. Neeruti kanalitel 100. aastapäev 26.05.2004 Kodukant 5/133 lk 4 ülevaade saamisloost

Lühendid (Väljaanne):
KK - Kommunismi Koit
NÕ - Nõukogude Õpetaja
ESA - Emakeele Selts Aastaraamat
PT - Punane Täht
RR - Rakvere rajoonis…
VM - Väike-Maarja
K ja K - Keel ja Kirjandus
K ja E - Kultuur ja Elu
NN - Nõukogude Naine
EMST - Eesti Maaparandajate Selts Toimetised

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314