Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Kroonika
Kadrina valla ajalehes Kodukant Neerutist ja Neeruti Seltsist - Neeruti Seltsi tegemistest

KADRINA VALLA AJALEHT KODUKANT NEERUTIST JA NEERUTI SELTSIST

JÄTKAME KALMISTU PIIRDEAIA TAASTAMIST

Jaan Stern - mai 2002

Kalmistu on koht, kuhu lahkunute mälestus meid alati kutsub. Kalmistule on talletunud aegade jooksul koos meie seast lahkunud inimestega palju isiklikke mälestusi, ajaloolisi ja kultuurilisi väärtusi. Samuti kirjutas keegi tundmatu järgneva mõtte:

Seal, kus oled Sina, olin kord ka mina ... Sinna, kus olen mina, tuled kord ka Sina....

Usun, et kalmistu korrastamise vajadus on kõigile iseenesest mõistetav ja tuleb jätkata 1992. aastal pooleli jäänud kalmistu piirdeaia taastamist. Niisuguse ettepaneku tegi MTÜ Neeruti Selts Kadrina kirikukoguduse juhatusele. Meie ühise arvamusena on piirdeaia taastamine võimalik Kadrina vallarahva ühistööna, kus töö korraldaja on Neeruti Selts. Ühistööna mõistame valla elanikelt annetuste kogumist, heategevuslike ürituste korraldamist, nn projektiviisilist fondidest raha hankimist ja omavalitsuse töösse kaasamist ning vajadusel ka füüsilist tööst osavõttu.

Käesolevaks ajaks on selts pidanud läbirääkimisi muinsuskaitse inspektsiooniga ja kavandanud muinsuskaitseseadusega kooskõlas oleva tegevuse. Oleme leidnud projekteerija ja ehitaja, kes omavahel koostööd tehes esitavad meile sobiva projekti ja töö maksumuse. Meile on nõuandjaks olnud teedevalitsus, sest soovime piirdeaia kõrvale samaaegselt rajada ka kõnnitee. Kõnnitee kui asula heakorra ja liiklejate turvalisust tagava rajatise rahastamise ettepaneku teeme Kadrina Vallavolikogule. Ehitustööd kavatseme alustada 2003. aasta kevadel.

Selleks, et töö laabuks, palume kõigi mõistvat suhtumist annetuste kogujatesse, osavõttu heategevusüritustest, abi ja nõu asjade korraldamisel.

Annetusi on võimalik kanda kalmistuaia taastamiseks MTÜ Neeruti Selts arvelduskontole 221019568422 Hansapank, märgusõna KALMISTU.

Teavet saab Tiiu Uuskülalt telefonil 55525314, seltsi raamatupidajalt Lea Koppelilt telefonil 55525348 ja kalmistuaia taastamistöö korraldajalt Jaan Sternilt telefonidel 3225600; 3225603.

- - -

NEERUTI SELTSI TEGEMISTEST

Detsember 2002

Neeruti Selts tähistas septembrikuus oma esimest sünnipäeva. Seltsil on tänaseks 31 liiget ja ta võtab meeleldi vastu uusi aktiivseid liikmeid. Mis siis selle aasta jooksul tehtud sai? Koolitasime retkejuhte, kes tänaseks oskavad meie kaunist Neeruti loodust lahti rääkida. Seda teenust kasutas läinud suve jooksul mitu matkagruppi. Loomekonkursi tulemusena saime häid ideid ja kavandeid nii Neerutit sümboliseerivate suveniiride kui ka tarbeesemete edaspidiseks tootmiseks. Jätkuvalt tegeleme raha kogumisega kalmistu lagunenud kivimüüri taastamiseks. Selles projektis on kaasa löönud ka Kadrinast kaugemal elav rahvas. Oleme tänulikud Heli Läätsele ja Peeter Saulile, kes andsid kauni heategevuskontserdi meie kirikus 6. oktoobril. Tänu ka Kadri Mägile Rakverest ning Karl Meosile ja tema tuntud headuses ansamblile ReMi, kes sisustasid 24. novembril suurepärase kadriõhtu.

Samal õhtul toimunud loterii eest suur tänu asutustele ja üksikisikutele. Sarjas A-5 on ilmunud 12 väikevihikut nii looduse kui ka kohaliku ajaloo teemadel. Lähiajal on ilmumas 12 väikevihikut. Kõik need on müügil Neeruti Seltsi toas rahvamajas.

17. septembril viisime läbi aastapäevakonverentsi, kuhu olime kutsunud külalisi Kadrina ja Vihula vallast ning teistest lähedalasuvatest omavalitsustest, Riigimetsa Majandamise Keskusest (RMK), Sagadi Looduskoolist jm. Asjalik arupidamine tõotab tulevikus ka asjalikku koostööd.

Seltsi genealoogiahuviliste grupp käib koos igal kolmapäeval. Saadakse erialast konsultatsiooni ja vajalikke materjale. On uuritud kiriku meetrikaraamatuid ning interneti kaudu arhiiviandmete saamist.

3. ja 4. detsembril viis liikumine Kodukant Kadrinas läbi külaliidrite koolituse esimese etapi. Osalesid kolme maakonna - Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa ja Jõgevamaa - külaliidrid. Ka Neeruti Selts sai sellest osa toredal ja asjalikul kohtumisõhtul kooli videosaalis. Jällegi sõlmusid tulevikus kasu toovad sidemed.

Koostöösidemed on sõlmitud ka Kadrina Katariina koguduse juhatusega, mille tulemusena loodame järgmisel aastal lisaks kalmistumüüri taastamise projektile tegeleda ka prügimajanduse ümberkorraldamisega ning jõuda edaspidi vanade raudristide korraliku eksponeerimiseni. Ka meie kiriku torn võib loodetavasti järgmisel suvel külastajaid vastu võtta. Selleks on aga vaja veel talgukorras tööd teha.

Tänu Suurbitannia Eesti Suursaatkonnale, kes toetas Neeruti Seltsi tegevuse algust rahaliselt, ongi saanud võimalikuks senine aktiivne tegevus. A-5 väikevihikute sarja jätkamist on rahastanud ka maakondlik Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP). Neeruti Selts toetab tuntud koduloolase Eduard Leppiku elutööraamatu väljaandmist, taotledes selleks toetust Kultuurkapitalilt. Samast taotleme ka toetust suveniiride tootmise alustamiseks.

Kõik mõtted ei saa randa, mis meeles mõlguvad… Päris kindlasti ei satu vallarahvas sel aastal Neerutisse talgu-jõulumaale lõkke äärde. Ilmselt ei toimu niipea ka teabepäeva maaomanikele maastikukaitsealadel. Algava Kreutzwaldi-aasta üritustelt kerkib ehk kate uue aasta algul. Siis saab ka Neeruti Selts neisse oma panuse anda. Tegematajäämistel on üks ühine nimetaja - need tegevused on vaid ühisprojektidena teostatavad, Neeruti Selts on üksnes koostööle kutsuja. Ootame ka vallavalitsuselt algaval aastal enamat koostööd ja toetust meie ühishuvide teostamisel.

Seltsi infotelefonid on 055 525 314; 055 525 348.

Jätkuvaid kohtumisi rahvamajas Neeruti Seltsi toas ja ka looduses soovib Neeruti Selts!

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314