Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Kroonika
Talv - kevad 2004

NEERUTI SELTSI KROONIKA

TALV - KEVAD 2004

22.01.2004 toimus MTÜ Virumaa Lootus juhatuse, mille liige Neeruti Selts on, laiendatud koosolek Haljalas. NS poolt võtsid osa Lea Koppel ja Tiiu Uusküla.

25.01.2004 võttis NS esimees kutsutud külalisena osa Kadrina endiste kaubandustöötajate 2. kokkusaamisest.

11.02.2004 toimus raamatukogus NS ja RK ühisüritus - Eduard Leppiku vastilmunud raamatute esitlus. Leksikoni "Lääne-Virumaa kirjanduslikke objekte" tutvustas Enn Mälgand. Marta Mikfeldti autobiograafial põhinevat raamatut "Marta" tutvustas Tiiu Uusküla.

Eduard Leppiku raamatute esitlus

Eduard Leppiku raamatute esitlus

Eduard Leppiku raamatute esitlus
Eduard Leppiku raamatute esitlus.

31.03.2004 toimus Väike-Maarja raamatukogus Eduard Leppiku raamatute esitlus, kuhu oli kutsutud autor ja grupp NS liikmeid. "Marta" tutvustus oli Tiiu Uuskülalt.

02.04.2004 kogunes hulk NS liikmeid ja Kadrina Päevakeskuse rahvast Enn Loigu kalmu juurde. Meenutati NS loojat tema 1. surmaaastapäeval sõnas ja laulus.

Enn Loigu kalmu juures

Enn Loigu kalmu juures

Enn Loigu kalmu juures.

20.04.2004 toimus Kadrina Vallavolikogu esimehe - NS liikme Jaan Sterni juures kontruktiivne nõupidamine kalmistumüüri taastamistööde alustamiseks. Kohal olid NS esindajad Tiiu Uusküla ja Lea Koppel, ehitusühistu OTO juhid Vello Saks ja Margus Kaare, valla ehitusnõunik Jaak Streimann ja töötaja Meelis Suvi, vallavanem Ain Suurkaev, abivallavanem - seltsi liige - Aivar Lankei ja EELK Kadrina Katariina koguduse pastor - seltsi liige - Meelis-Lauri Erikson.

21.04.2004 toimus raamatukogus NS ja RK ühisüritus - kohtumine Kadrinas elavate ajakirjanikega. Kutsutud ja kohal olid Rein Sikk, Inna Grünfeld ja Toomas Herm Virumaa Teatajas ning Enn Mälgand - seltsi liige - Kodukandi toimetajana.

23.04.2004 sõlmiti esimene leping kalmuhoolduse tellijaga Kadrina kalmistul.

24.04.2004 juhtis NS retkejuht Lea Koppel vene keelt kõnelevate noorte gruppi Neeruti loodusradadel ja muuseumis. Tiiu Uusküla kommenteeris koolimajas videofilmi kooli ajaloost teisele noortegrupile. Vallamajas vaatas kolmas grupp videofilmi Kadrinast, mida kommenteeris Aivar Lankei. Kadrinat tutvustas 4. grupile Maria Martinson. Noored olid Kadrina Keskkoolis toimunud X Virumaa matemaatikavõistlusel osalejad, mis peetakse kord Ida-, kord Lääne-Virumaal.

28.04.2004 toimus NS laiendatu nõukoja nõupidamine, mille põhiküsimuseks oli tegevuskava koostamine.

30.04.2004 toimus NS liikmete üldkoosolek.

Neeruti Seltsi liikmete üldkoosolek

Neeruti Seltsi liikmete üldkoosolek

Neeruti Seltsi liikmete üldkoosolek.

02.05.2004 juhtis Lea Koppel matkajaid marsruudil Kuresöödi-Pariisi küla üle Neeruti ooside.

Retk Neeruti oosidele

Retk Neeruti oosidele

Retk Neeruti oosidele.

14.05.2004 sõitis grupp seltsi liikmeid Kadrina lähedal asuvaid vähetuntud mõisaid ning seda, mis neist säilinud on, vaatama. Eesmärgiks oli selgitada võimalusi edaspidi neisse paigusse huvilisi juhtida.

- - -

2009. aasta jaanuar - detsember
2008. aasta jaanuar - detsember
2007. aasta jaanuar - detsember
2006. aasta jaanuar - detsember
2005. aasta II poolaasta
2005. aasta I poolaasta
2004. aasta II poolaasta
Talv - kevad (aasta 2004)
Jõulupidu 2003
Loodusretk Neeruti oosidel
Hingedepäev 2003
Neeruti Seltsi 2. aastapäeva konverents
Ekskursioon Tartu, Võrru, Järva-Peetrisse
Sügis - talv (aasta 2003)
Igihaljas bel canto Neerutis Sadulamäel
Kreutzwaldi suguvõsa kokkutulek 2003
Eesti Rahvusmeeskoori kontsert Kadrina kirikus
Kirjandusmuuseumi rändnäitus Kreutzwaldist
Kreutzwaldi aasta 2003
Heli Läätse ja Peeter Sauli kontsert Kadrina kirikus
Kadripäeva peoõhtu 2002
Neeruti Seltsi 1. aastapäeva konverents
Mikk Sarv Eesti Maaturismi Keskusest
Meene-loomekonkurss 2002
Artikkel Neerutist nädalalehes Maaleht
Eduard Leppik - Neeruti Seltsi auliige
Kadrina valla ajaleht Kodukant Neerutist ja Neeruti Seltsist (2003)
Kadrina valla ajaleht Kodukant Neerutist ja Neeruti Seltsist (2001-2002)
  · Jätkame kalmistu piirdeaia taastamist
  · Neeruti Seltsi tegemistest
Kadrina valla ajaleht Kodukant Neerutist ja Neeruti Seltsist (1997)
  · Ikka Neerutile mõeldes
  · Muuseum kui lähtepunkt
  · N-klubi ehk üks ettepanek Neeruti sõpradele oma ühenduse loomiseks
  · Minu Neeruti
  · Neeruti mäed
  · Sarapiku majandamisest
  · Suusamaja Kuresöödile - on see teostatav?
  · Otsitakse...
Kevad 2003
Talv - kevad täis tööd-tegemisi (aasta 2003)
Väikevihikute sari A-5
Tööd ja tegemised kevad - talv (aasta 2002)
Esimene talv - kevad (aasta 2002)
Esimene sügis - talv (aasta 2001)
Neerutoloogia suurpäev - 17. september 2001

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314