Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Arhiiv / Külaliikumine
Külaliikumine - kaunima küla ja kaunima talu konkursi statuut

Kalmuhooldusteenus · Kalmistu piirdeaia taastamine · Külaliikumine

Arhiivi on koondatud lood, mis kajastavad oma aja olulisi sündmusi ja tegemisi, kuid mis on praeguseks Neeruti Seltsi jaoks lõpetatud:

KÜLALIIKUMINE

Kaunima küla ja kaunima talu konkursi statuut
Kaunima küla ja kaunima talu konkursi tulemused
Soovitused külaajaloo uurijaile
Kadrina valla külade päev 2005 (pildid)
Kadrina valla külaliidrite õppereis Harju- ja Läänemaale 2006

MTÜ Neeruti Selts jätkab 2004. a alustatud konkurssi
KAUNIM KÜLA JA KAUNIM TALU 2006 KADRINA VALLAS
Avaldusi võivad esitada kõik Kadrina valla elanikud. Avalduste esitamise tähtaeg on 15. juuni 2006.
Avalduse vormi saab alla laadida siit.

KAUNIMA KÜLA JA KAUNIMA TALU KONKURSI STATUUT

Eesmärk: Tunnustada kaunimaid talusid ja külasid; tõsta esile tublimaid tegijaid, kelle eeskuju najal teadvustada ilusa kodu olemust ja võimalikkust külaelus.

Aeg: Kevad-suve periood.

Korraldaja: MTÜ Neeruti Selts külaliikumise raames.

Hindaja: Komisjon, kuhu kutsutakse külade, valla ja Neeruti Seltsi esindajad.

Hindamine: Toimub komisjoni poolt vaatlustulemuste põhjal 10 palli süsteemis vastavalt hindamisstatuudile. Vaatlus viiakse läbi juuli- ja augustikuus kokku vähemalt 2 korda. Vaatlus viiakse läbi omaniku loal ja juuresolekul. Võitja mõlemas kategoorias on kõrgema hindepallide arvu saavutanu.

Nominentide kriteeriumid: Kandideerida ei saa esikoha saavutanu kahel järgneval aastal.

Tiitlisaajate autasustamine: Kaunima talu tiitli pälvinud (1 küla ja 1 talu) saavad autasuks vastavat teavet kandva märgi ja aukirja. Tiitlisaajaid premeeritakse á 1000-kroonise ostuvõimalusega Nurga Äri Aiakeskuses.

Talude kategoorias hinnatakse:

 • terviklikku ruumimõju (ansamblilisus, lahenduste originaalsus, paiknemisomapärast tulenevad võimalused, funktsionaalsus);
 • heakorda (hoonete, teede, kasuliku pinna ja kujunduselementide korrasolek);
 • haljastust (muru, lilled, ilupuud ja -põõsad, tarbeaed);
 • väikevormide sobivust (skulptuurid, lipuvarras, piirded, väravad, lehtlad, mänguväljakud, välisvalgustus, sildid jm).

Külade kategoorias hinnatakse:

 • siltide, viitade olemasolu teedel, talude tähistust;
 • teede ja külatänavate seisukorda;
 • haljasalade, parkide, teeäärte korrasolekut;
 • külaplatside ja mänguväljakute olemasolu ning kujundust;
 • teadete ja info saamise võimalusi, teadetetahvleid;
 • majavalduste õuede, hoonete, piirdeaedade korrasolekut;
 • mitme korteriga majade ja nende ümbruste heakorda;
 • talude ja muude majavalduste loodushoidlikku seisundit.

Nominendiks saamine: Konkursist võivad osa võtta kõik Kadrina vallas paiknevad külad ja talud (maapered), kus elatakse aastaringselt. 2006. a konkursil osalemiseks tuleb vastav avaldus esitada Neeruti Seltsile hiljemalt 15. juuniks 2006. (Avalduse blanketid levitatakse külavanemate ja -liidrite kaudu soovijaile.)

Infotelefon 55525314

Täiendatud ja parandatud MTÜ Neeruti Selts juhatuse poolt 07.03.2006 protokoll nr 47

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314