Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Loodustuba / Kontseptsioon
Loodustoa kontseptsioon

kontseptsioon

KONTSEPTSIOON

Loodustoa kontseptsioon:

TOIMING SEISUKOHAD
LOOMISE AEG 2008 - sõltuvalt hoone rekonstrueerimise lõppemisest.
VAHENDID Projektidest tõukefondidesse (PRIA jt).
KOHT Kadrina, Pargi 3
NÕUDED Turvatud, avalik-kättesaadav, remonditud, köetud, mööbliga sisustatud, arvuti digiteeritud materjalidele.
EESMÄRK Pakkuda loodusteavet, -haridust, Kadrina valla looduskaunite kohtade teavet, säilitada ajaloolist loodusinfot.
SISALDAB Teemaplokid (floora, fauna jm), teabekandjad (infotahvlid, fotod, näidised-herbaariumid jm), digiteeritud teave, Kadrina valla looduskaunite kohtade teave.
KASUTAMINE Turistid, õpilased, õpetajad, loodushuvilised, loodusharidus, vaba aeg, üldkasutatav.
TÖÖTAMINE Alaline töötaja, vabatahtlikud (Neeruti Seltsi liikmed).
HALDAMINE 3-5-liikmeline nõukogu eesmärgiga töötada välja kontseptsioon, arengusuunad, sidemete loomine teiste samalaadsete kohtadega, kasutamise- ja töötamise reeglistik jne.
INFO JA REKLAAM Reklaam/informatsioon Kodukandis, infovoldik, kasutamise/käitumise/võimaluste reeglistik jm.
TÄIENDAMINE Avalik üleskutse Kodukandis huvitavate loodust kajastavate eksponaatide ja muu materjali kogumiseks loodustoa sisustamiseks;
Püsiekspositsioonid, näitused.
LOOMINE MTÜ Neeruti Selts liikmete kaasamine vabatahtlikkuse alusel.

Vastu võetud MTÜ Neeruti Selts juhatuse koosolekul 05.06.2007, protokoll 64

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314