Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Neeruti / Ajakirjanduses ilmunud artiklid
Neeruti mõis vaagub hinge

Neeruti MKA · Muistendid · Ajakirjanduses ilmunud artiklid Neerutist · Ajalehes Kodukant ilmunud artiklid Neerutist

AJAKIRJANDUSES ILMUNUD ARTIKLID NEERUTIST

Rännates Neerutis
Neeruti metsade võlumaailm
Alo Põldmäe näitab Neerutit pildihelides ja helipiltides
Näed seda, mis sus eneses kõlab
Alo Põldmäe muusikapuud
Neeruti häärber vaagub hinge
Avastused Neeruti metsades
Neeruti puude semiootika: alfabeedist ufodeni
Neeruti metsades peitub tähestik
Neeruti mõis vaagub hinge
Alo Põldmäe pildistab Neeruti mägedes erilisi puid
Puud näitavad heliloojale mitmeid märke

NEERUTI MÕIS VAAGUB HINGE

Kadri Haavajõe

Neeruti mõis vaagub hinge
Tuntud lauljatarile Hannahile ja tema kaasale Ander Ildile kuuluv kauni arhitektuuriga Neeruti mõis laguneb, kuid mõisaomanikud end vallavõimudele näole ei anna. Foto: Teet Suur

Kadrina vald on Ander Ildile kuuluva Neeruti mõisa pärast väga mures, ka muinsuskaitse- ameti hinnangul on hoone seis avariiline.

Riiklikuks kultuurimälestiseks kuulutatud Neeruti mõisa ostis neli aastat tagasi kinnisvaraärimees Ander Ild, kes pärast hoone konserveerimist selle uksed, aknad ja muud avad sulges.

Pärast seda pole mõisas suuremaid ehitustöid tehtud, kuid mõisa katus vajaks hädasti renoveerimist. "Kuna mõis sai sõjas kahurimürsust kannatada, on see halvas seisus olnud kogu aeg. Nüüd on katuse osa küllaltki kehvas seisus," rääkis Kadrina valla ehitusnõunik Jaak Streimann.

Et viimati külastas ta mõisa siis, kui Ild selle ostis, teebki talle kõige rohkem muret asjaolu, et pole teada, mis seisus mõis on. "Kohalikud väidavad, et torn on hakanud viltu vajuma. Tornis on ka vanad mõisaaegsed veemahutid, mis on küllaltki rasked, ja ka need võivad varingut põhjustada," kõneles Streimann.

Mõisaomanike plaanide kohta puuduvad aga vallaametnikel andmed, sest nende telefonikõnedele pole Ander Ild vastanud. Eelmisel reedel saatis Streimann Ildile tähitud kirja, kus ettekirjutused.

Projekt olemas

Enne kui mõis eraomanike kätte läks, kuulus see vallale. "Vald tegi Neeruti mõisa torni taastamise projekti ja tol korral oli olemas ka 150 000 krooni muinsuskaitse raha, millest osa kulus projekteerimisele," rääkis Streimann. Aga kuna omaosaluseks vajalikku summat polnud maksta, läksid rahad valla käest ära ja kasutati Rakvere linnuse renoveerimisel. "Projekt on muinsuskaitseameti arhiivis olemas," ütles ehitusnõunik ja lisas, et seda saaks endiselt kasutada.

Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektori Mirjam Abeli selgitusel on omanik kohustatud mälestisel tegema sellisel määral hooldustöid, et need tagaksid kultuuriväärtuse säilimise. "Hoolduskohustusest teavitatakse mälestise omanikku kaitsekohustuse teatisega, mis on Neeruti mõisa omanikele edastatud," lausus ta.

Omanik vaikib

Kui nõuded on täitmata, on võimalik omanikule saata hoiatuskiri, kus määratakse mõistlikud kuupäevad, mis ajaks peaks olema see või teine hädavajalik hooldustöö tehtud. Kui ka hoiatuskirjale ei järgne mingit reageeringut, siis on muinsuskaitseameti järgmine samm Abeli sõnul ettekirjutus.

Mirjam Abel ütles, et Ander Ildiga on suheldud, juhitud tema tähelepanu mõisa peahoone vägagi halvale seisukorrale ning meelde tuletatud kohustusi. "Omanik andis ka lubaduse leida aega Neerutisse kohaletulekuks koos muinsuskaitseameti maakonnainspektoriga. Seni pole kahjuks seda juhtunud," lisas ta.

Kuigi muinsuskaitseametnikel on samuti olnud probleeme omanikega kokkusaamisega, on viimased telefonitsi nendega oma plaane jaganud. Ka ajakirjanduses on Ander Ild ja tema abikaasa Hanna Ild rääkinud oma kavatsustest, mille kohaselt on nende eesmärk teha mõisast hotell.

Virumaa Teatajal Ander Ildiga tema mobiiltelefoninumbril ega meiliaadressil, mis saadud Krausberg OÜst, kus ta on juhatuse esimees, mitme päeva jooksul ühendust saada ei õnnestunud.

Artikkel ilmus 11.11.2008 Virumaa Teataja veebiväljaandes

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314