Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Juhatus / Eelarve
Neeruti Seltsi eelarve 2009

Juhatus · Tegevusjuhi statuut · Tegevuskava · Rahastatud projektid · Eelarve

NEERUTI SELTSI 2009. A EELARVE

Tulud kroonides:

Tegevustoetus Kadrina valla 2009. a eelarvest 20000
Toetus üritusteks Kadrina valla 2009. a kultuurieelarvest 10000
Liikmemaksudest 4000
Trükiste müügist 1000
Retkejuhiteenusest 5000
Projektidega fondidest 10000
K O K K U 50000

Kulud kroonides:

Projektide-, tegevuste ja üldjuhtimine (loodustuba) 20000
Üritused, huvireisid, transport 10000
Tegevuskulud (el, telef, post) 5000
Raamatupidamine 10000
Liikmemaksud 1000
Reklaam 1000
Giiditeenus 1000
Internetilehekülg + hooldus 1000
Trükiste tootmine + koopiateenus 1000
K O K K U 50000

Lisaklauslid:

  1. Eelarve ei sisalda seltsimaja rekonstrueerimiseks PRIAst saadud toetust ega omaosalust selles projektis, kui selle projekti tegevuste arveldusi peaks langema ka 2009. aastale.
  2. Eelarve ei sisalda seltsimaja rekonstrueerimise jätkuprojektiga seotud summasid, kui neid peaks langema 2009. aastale.

Kinnitatud üldkoosoleku poolt 17.09.2008
Muudetud juhatuse otsusega 03.06.2009

Tiiu Uusküla
MTÜ Neeruti Selts
Juhatuse esimees

- - -

2009. a
2008. a
2007. a
2006. a
2005. a

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314