Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Juhatus / Tegevuskava
Neeruti Seltsi tegevuskava 2009

Juhatus · Tegevusjuhi statuut · Tegevuskava · Rahastatud projektid · Eelarve

NEERUTI SELTSI 2009. A TEGEVUSKAVA

MTÜ Neeruti Selts tegevuskava 2009. aastaks:

Grupp Tegevus Fond1 Aeg Kulutegevused Tegevusjuht
I Loodustoa loomine KIK,
KOP
Alaline Infokandjad,
tutvumisreisid,
ekspositsioonid,
inventar, näitused,
õpitoad, juhtimine jne
Ülle Visnapuu
Anne Raava
Tiiu Ehrlich jt
II Loodusretkede juhtimine tellimisel   Vastavalt
tellimustele
Loodusretkejuhiteenus Anne Raava
Ülle Visnapuu
Toomas Talve
III Loodusturismi-
arendus, retked
KIK Alaline Koolitustel osalemine,
regulaarloodusretked
Anne Raava
Ülle Visnapuu
Tiiu Ehrlich jt
IV Õpilasprojektid   Alaline Loodusretkejuhiteenus,
transport, toitlustamine,
jaotusmaterjalid
Anne Raava
Ülle Visnapuu
Toomas Talve
V Kirjastustegevus   Alaline A-5 toimetiste paljundamine, uute käsikirjade toimetamine Tiiu Uusküla
VI Kalmistumüüri taastamine   Alaline Kalmistumüüri taastamine ositi vastavalt olemasolevale rahale Jaan Stern
VII Huvireisid ja üksiküritused   aprill,
oktoober,
detsember
Transport, giiditeenus jm Tiiu Kaare
Ene Heide
VIII Näitused KulKA Alaline Fotonäitused, ekspositsiooni ettevalmistavad tegevused Tiiu Uusküla
Alo Põldmäe
IX Ühisüritused   Alaline Meened, küpsised, lauavesi Juhatus
X Juhatuse koosolekud   1 x kuus,
kokku 9 x
Meened, küpsised, lauavesi Juhatus
XI Üldkoosolekud   aprill,
september,
kokku 2 x
Meened, küpsised, lauavesi Juhatus
XII Üldjuhtimine     Üldjuhtimine, teenuste ost: raamatupidamine, elekter, telefon, post,
internetikodulehekülg, kontoritarbed, liikmemaksud
Juhatus
XIII          

Kinnitatud üldkoosoleku poolt 17.09.2008

Tiiu Uusküla
MTÜ Neeruti Selts
Juhatuse esimees

1 Võimaliku projekti struktuurfond

- - -

2009. a
2008. a

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314