Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Eduard Leppik / In memoriam
Eduard Leppik - in memoriam

Eduard Leppik · Trükitud tööd · Avaldatud artiklid · ERA kaastööd · Tunnustused · Neeruti Seltsi auliige · Eduard Leppik 80 · Sooja südame ja koduga Eduard Leppik · In memoriam · Oma auliiget leinab NS

IN MEMORIAM EDUARD LEPPIK
(11.10.1924 - 19.05.2008)

On lahkunud teenekas kodu-uurija, kirjamees ja õpetaja Eduard Leppik.

Eduard Leppik sündis 11. oktoobril 1924. aastal Mõisakülas. Tema koolitee algas aastal 1933 Mõisaküla 6-kl algkoolis, jätkus läbi mitme kooli ning jõudis Tartu riiklikku ülikooli, kus Eduard Leppik omandas aastatel 1947-1952 kõrghariduse läänemeresoome keelte erialal.

Aastatel 1952-1978 töötas Eduard Leppik õpetajana Väike-Maarja keskkoolis, kus kogus agaralt murdematerjali ja rahvaluulet ning asutas 1963. aastal koolimuuseumi, millest tänaseks on saanud Väike-Maarja valla muuseum.

Muuseumis tegutsemine innustas Eduard Leppikut intensiivsele süstemaatilisele kogumistööle, samuti kogutud materjali kohta koduuurimuslike ülevaadete koostamisele. Eriti innustunult uuris ta Väike-Maarja ning Kadrina valla keelt ja kultuurilugu ning seadis eesmärgiks teha see raamatute ning artiklite kaudu kättesaadavaks võimalikult paljudele asjahuvilistele. Kirjamehe sulest ilmus ajakirjanduses 334 artiklit.

Eraldi raamatuna õnnestus Eduard Leppikul enne Eesti taasiseseisvumist trükki anda ainult kaks brošüüri: "Gruusia NSV" ja "Väike-Maarja". Aastast 1994 avaldas Leppik 44 brošüüri ja raamatut, peamiselt koduuurimuslikke ülevaateid ja kodukandi vaatamisväärsuste tutvustusi, nende hulgas neli lasteraamatut ja ühe näidendi. Neeruti Seltsi koduloolises sarjas ilmus Leppikult kaheksa uurimust.

Aastast 1971 tegi Eduard Leppik pidevalt kaastööd ja kirjutas uurimusi Eesti Rahvaluule Arhiivile. 1999. aastal sai Eduard Leppik Eesti vabariigi presidendi preemia rahvaluulekogumise, kodu- ja kultuuriloolise tegevuse eest.

Uurimis- ja publitseerimistööle pühendunud Eduard Leppik hindas väga oma peret, kus kasvas neli last ja kasupoeg ning on sirgumas 15 lapselast ja kolm lapselapselast.

Eduard Leppiku tööd tunnustas Eesti vabariik 1998. aastal Valgetähe teenetemärgi V klassi ordeniga. Eduard Leppik oli F. J. Wiedemanni keeleauhinna laureaat, Emakeele Seltsi auliige, Väike-Maarja valla aukodanik ja Neeruti Seltsi auliige. Suure uurija ja publitseerija mahukat elutööd hinnati kokku 23 autasu ja aunimetusega.

Tänutundes ja austusega Neeruti Selts

Eduard Leppiku ärasaatmine 24.05.2008 (autor: Enn Mälgand)
Eduard Leppiku ärasaatmine 24.05.2008 (autor: Enn Mälgand)
Eduard Leppiku ärasaatmine 24.05.2008 (autor: Andres Seepõld)
Eduard Leppiku ärasaatmine 24.05.2008 (autor: Andres Seepõld)

 

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314